Изработване на фирмен знак. Графичен дизайн на фирмен сайт и рекламни материали.

ЦЕНИ ЗА ТВОРЧЕСКИ ТРУД

Художествен проект за: тв. часа цена:
1 Корпоративен дизайн и стил на фирма – цялостно изпълнение 150 4 500 лв
2 Фирмен сайт – цялостна визия 40 800 лв
3 Запазен фирмен знак (образен) 24 720 лв
4 Запазен шрифтов фирмен знак – лого 20 600 лв
5 Версия на друг език 10 300 лв
6 Редизайн на знак 12 360 лв
7 Търговска марка (стокова) 22,5 675 лв
8 Търговско наименование за фамилия стоки 17,5 525 лв
9 Артикулен шрифт (стоково наименование) 8 240 лв
10 Воден знак за ценни книжа, билети и др. 28 840 лв
11 Фирмена бланка 3 90 лв
12 Визитка (типова) – с отстъпи, указания 2 60 лв
13 Визитка индивидуална 2,5 75 лв
14 Фирмен плик (1 размер – останалите 50%) 4 120 лв
15 Фирмен печат – художествен (с фирмен знак) 7 210 лв
16 Фирмен печат (обикновен наборен) 1,5 45 лв
17 Поздравителна картичка (комплимент) 6 180 лв
18 Покана 5,5 165 лв
19 Фирмена папка с разгъвка 8 240 лв
20 Членска карта, пропуск 7 210 лв
21 Бадж 3,5 105 лв
22 Фирмен формуляр (тип фактура) 5,5 165 лв
23 Концепция за серия от 3 плаката 46 1 380 лв
24 Плакат – всеки един от серията 30 900 лв
25 Плакат – печатен, тиражиран (рекламен, културен) 50 1 500 лв
26 Плакат – билборд (рекламен) 52 1 560 лв
27 Плакат – временен 32 960 лв
28 Календар еднолистов (плакатно решение) 48 1 440 лв
29 Календар многолистов – концепция 18 540 лв
30 Календар многолистов – корица 12 360 лв
31 Календар многолистов – на страница 7,5 225 лв
32 Работен календар – концепция 18 540 лв
33 Работен календар – глава 12 360 лв
34 Работен календар – на страница 3,5 105 лв
35 Настолен календар – концепция 12 360 лв
36 Настолен календар – глава 8 240 лв
37 Настолен календар – на страница 2,5 75 лв
38 Календар бележник – концепция 20 600 лв
39 Календар бележник – титул и сложни страници 1,5 45 лв
40 Календар бележник – на кола (16 стр.) 8 240 лв
41 Джобен календар 18 540 лв
42 Афиш – артистичен 15 450 лв
43 Афиш – типографски 10 300 лв
44 Каталог – корица 18 540 лв
45 Каталог – графична концепция 35 1 050 лв
46 Каталог – графичен дизайн на страница 2 60 лв
47 Каталог – разделна страница 4 120 лв
48 Каталог – рубрика артистична 4,5 135 лв
49 Каталог – диаграма в общото решение 3 90 лв
50 Каталог – графика или изображение 10 300 лв
51 Брошура – графична концепция 35 1 050 лв
52 Брошура – разделна страница 4 120 лв
53 Брошура – заглавие артистично 1 30 лв
54 Рекламен проспект А4 – 4 страници – корица 18 540 лв
55 Рекламен проспект А4 – 4 страници – на страница 10 300 лв
56 Реклмен диплян – корица 8 240 лв
57 Реклмен диплян – поредна страница 3,5 105 лв
58 Рекламна листовка А4 28 840 лв
59 Лист меню за заведение – обложка шрифтова 8 240 лв
60 Лист меню за заведение – обложка артистична 16 480 лв
61 Лист меню за заведение – вътрешна страница 5 150 лв
62 Гр. дизайн на реклама за публикация – плакат, цветно 25 750 лв
63 Гр. дизайн на реклама за публикация – снимка и текст, цветно 18 540 лв
64 Гр. дизайн на реклама за публикация – плакат, ч/б 16 480 лв
65 Гр. дизайн на реклама за публикация – снимка и текст, ч/б 14 420 лв
66 Гр. дизайн на реклама за публикация – с готови материали, цветно 12 360 лв
67 Гр. дизайн на реклама за публикация – до 50 кв.см, цветно 6,5 195 лв
68 Гр. дизайн на реклама за публикация – до 50 кв.см, ч/б 5 150 лв
69 Гр. дизайн на реклама за публикация – текстово съобщение 3 90 лв
70 Таблици, диаграми за публикация 10 300 лв
71 Диаграми сложни и многоцветни 16 480 лв
72 Карти – обикновени до 3 цвята 64 1 920 лв
73 Карти – сложни многоцветни 100 3 000 лв
74 Карти – изцяло рисувани 140 4 200 лв
75 Учебни схеми – шрифтови 72 2 160 лв
76 Учебни схеми – рисувани 120 3 600 лв
77 Опаковка – графична концепция за дизайн на 4-те страни 22 660 лв
78 Самостоятелна опаковка – дизайн на 4-те страни 28 840 лв
79 Самостоятелна опаковка – проект в разгънат вид 10 300 лв
80 Технически чертеж на разгъвката за щанца 6 180 лв
81 Двустранна опаковка тип плик 18 540 лв
82 Кибритена кутия 6 180 лв
83 Опаковка тип флакон (туба) 16 480 лв
84 Спедиторска опаковка – шрифт и рамки 8 240 лв
85 Кашон елементарен – графичен дизайн 4 120 лв

Всички цени са без ДДС.

Start typing and press Enter to search