fon
Предпечатна подготовка и страниране на: тв. часа цена:
1 Корпоративен дизайн и стил на фирма – цялостно изпълнение 150 900 лв
2 Фирмен сайт – страница или подстраница 10 лв
3 Запазен фирмен знак (образен) 24 144 лв
4 Запазен шрифтов фирмен знак – лого 20 120 лв
5 Версия на друг език 10 60 лв
6 Редизайн на знак 12 72 лв
7 Търговска марка (стокова) 22,5 135 лв
8 Търговско наименование за фамилия стоки 17,5 105 лв
9 Артикулен шрифт (стоково наименование) 8 48 лв
10 Воден знак за ценни книжа, билети и др. 28 168 лв
11 Фирмена бланка 3 18 лв
12 Визитка (типова) – с отстъпи, указания 2 12 лв
13 Визитка индивидуална 2,5 15 лв
14 Фирмен плик (1 размер – останалите 50%) 4 24 лв
15 Фирмен печат – художествен (с фирмен знак) 7 42 лв
16 Фирмен печат (обикновен наборен) 1,5 9 лв
17 Поздравителна картичка (комплимент) 6 36 лв
18 Покана 5,5 33 лв
19 Фирмена папка с разгъвка 8 48 лв
20 Членска карта, пропуск 7 42 лв
21 Бадж 3,5 21 лв
22 Фирмен формуляр (тип фактура) 5,5 33 лв
23 Концепция за серия от 3 плаката 46 276 лв
24 Плакат – всеки един от серията 30 180 лв
25 Плакат – печатен, тиражиран (рекламен, културен) 50 300 лв
26 Плакат – билборд (рекламен) 52 312 лв
27 Плакат – временен 32 192 лв
28 Календар еднолистов (плакатно решение) 48 288 лв
29 Календар многолистов – концепция 18 108 лв
30 Календар многолистов – корица 12 72 лв
31 Календар многолистов – на страница 7,5 45 лв
32 Работен календар – концепция 18 108 лв
33 Работен календар – глава 12 72 лв
34 Работен календар – на страница 3,5 21 лв
35 Настолен календар – концепция 12 72 лв
36 Настолен календар – глава 8 48 лв
37 Настолен календар – на страница 2,5 15 лв
38 Календар бележник – концепция 20 120 лв
39 Календар бележник – титул и сложни страници 1,5 9 лв
40 Календар бележник – на кола (16 стр.) 8 48 лв
41 Джобен календар 18 108 лв
42 Афиш – артистичен 15 90 лв
43 Афиш – типографски 10 60 лв
44 Каталог – корица 18 108 лв
45 Каталог – графична концепция 35 210 лв
46 Каталог – графичен дизайн на страница 2 12 лв
47 Каталог – разделна страница 4 24 лв
48 Каталог – рубрика артистична 4,5 27 лв
49 Каталог – диаграма в общото решение 3 18 лв
50 Каталог – графика или изображение 10 60 лв
51 Брошура – графична концепция 35 210 лв
52 Брошура – разделна страница 4 24 лв
53 Брошура – заглавие артистично 1 6 лв
54 Рекламен проспект А4 – 4 страници – корица 18 108 лв
55 Рекламен проспект А4 – 4 страници – на страница 10 60 лв
56 Реклмен диплян – корица 8 48 лв
57 Реклмен диплян – поредна страница 3,5 21 лв
58 Рекламна листовка А4 28 168 лв
59 Лист меню за заведение – обложка шрифтова 8 48 лв
60 Лист меню за заведение – обложка артистична 16 96 лв
61 Лист меню за заведение – вътрешна страница 5 30 лв
62 Гр. дизайн на реклама за публикация – плакат, цветно 25 150 лв
63 Гр. дизайн на реклама за публикация – снимка и текст, цветно 18 108 лв
64 Гр. дизайн на реклама за публикация – плакат, ч/б 16 96 лв
65 Гр. дизайн на реклама за публикация – снимка и текст, ч/б 14 84 лв
66 Гр. дизайн на реклама за публикация – с готови материали, цветно 12 72 лв
67 Гр. дизайн на реклама за публикация – до 50 кв.см, цветно 6,5 39 лв
68 Гр. дизайн на реклама за публикация – до 50 кв.см, ч/б 5 30 лв
69 Гр. дизайн на реклама за публикация – текстово съобщение 3 18 лв
70 Таблици, диаграми за публикация 10 60 лв
71 Диаграми сложни и многоцветни 16 96 лв
72 Карти – обикновени до 3 цвята 64 384 лв
73 Карти – сложни многоцветни 100 600 лв
74 Карти – изцяло рисувани 140 840 лв
75 Учебни схеми – шрифтови 72 432 лв
76 Учебни схеми – рисувани 120 720 лв
77 Опаковка – графична концепция за дизайн на 4-те страни 22 132 лв
78 Самостоятелна опаковка – дизайн на 4-те страни 28 168 лв
79 Самостоятелна опаковка – проект в разгънат вид 10 60 лв
80 Технически чертеж на разгъвката за щанца 6 36 лв
81 Двустранна опаковка тип плик 18 108 лв
82 Кибритена кутия 6 36 лв
83 Опаковка тип флакон (туба) 16 96 лв
84 Спедиторска опаковка – шрифт и рамки 8 48 лв
85 Кашон елементарен – графичен дизайн 4 24 лв

Всички цени са без ДДС.

Start typing and press Enter to search