Безвъзмездно финансиране за преодоляване на последствията от пандемията COVID-19

На 23.06.2020 г. Пасита медиа ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.073-0223-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за [...]

Новата изолация nanowood е екологична алтернатива на стиропора

Учените от Университета в Мериленд (UMD) са създали нов изолационен материал от дърво, който е много по-добър от стиропора: по-здрав и много по-екологосъобразен. Техният материал, наречен [...]

Общи условия за използване на сайтовете на Пасита медиа

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайта на Пасита медиа ООД (Пасита медиа). Тези общи условия представляват Договор между Вас и Пасита медиа, с [...]

page 1 of 3